Kooperatif İşletme Kredilerinde 01 Mayıs 2019 Tarihli Değişiklikler

Kooperatifimiz kefaletiyle kullandırılan İşletme Kredileri’nde bazı değişiklikler meydana gelmiştir, esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulur;

a) 01 Mayıs 2019’dan önce 5 yıla kadar olan vade süresi bundan böyle 4 yıl olarak değiştirilmiştir.

b) Bu tarihten itibaren 1 yıla kadar olan kredinin faizi daha önce %4 iken %7, 1 yıldan 4 yıla kadar olan kredinin faizi daha önce yıllık %5 iken yıllık %8 olarak belirlenmiş olup bu faiz oranları yeni açılan krediler için uygulanacaktır.

c) Kredi talep eden esnaf ve sanatkarın en az 1 yıllık faaliyet geçmişi bulunması gerekmektedir.