Başvuru İşlemleri

Aşağıda belirtilen evraklarla kooperatife müracaat etmeniz halinde kredi talebiniz değerlendirilecektir.

Kooperatif kredi limiti Esnaf kefalet kooperatiflerinin risk grubuna göre 225.000,00 ₺ ‘na kadardır. İsteyen ortak limiti dahilinde kredi talep edebilir. Kredi faiz oranı %8,5 ‘dur. Kredi talebi kooperatifçe onaylanmasından sonra bankaca da istihbaratı yapılır. Uygun olması halinde kredi kullandırılır.

KREDİ İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER :

1- Nüfus Cüzdanı Arkalı Önlü Fotokopisi
2- Vergi Levhası
3- Esnaf Sicil Tasdiknamesi
4- Oda Kayıt Belgesi
5- İkametgah Belgesi
6- 3 Adet Vesikalık Fotoğraf

MUHASEBEDEN GETİRİLECEK EVRAKLAR :

1- Son Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
2- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (Son Yıla Ait Bilanço , Mizan , Kar – Zarar)
3- Tahakkuk Fişleri (Son Dönem Geçici ve Yıllık Gelir Vergi Beyannamelerine Ait)
4- Faal Mükellef Belgesi (Vergi Dairesinden Onaylı)

İPOTEK GÖSTERİLECEK İSE :

1- Tapunun Aslı
2- Tapunun Emlak Beyan Dökümü (Belediyeden)
3- Takyidat (Durum) Belgesi (Webtapu sitesinden)
4- Yapı Kullanım İzin Belgesi
5- Dask ve Sigorta Belgeleri
6- Tapu Sahibi ve Eşinin Nüfus Cüzdanlarının Arkalı Önlü Fotokopisi
7- Tapu Sahibi ve Eşinin İkametgah Belgesi (Aslı)

TİCARİ PLAKALI (S,T,M) ARAÇ REHİN EDİLECEK İSE :

1- Ruhsat
2- Trafik Sigortası
3- Kasko
4- Ruhsat Sahibi ve Eşinin Nüfus Cüzdanlarının Arkalı Önlü Fotokopisi
5- Ruhsat Sahibi ve Eşinin İkametgah Belgesi (Aslı)

NOT :

1- 65 YAŞ ÜSTÜ OLANLAR İÇİN AKLİ MELEKELERİ YERİNDEDİR RAPORU
2- OKUMA YAZMA BİLMEYENLER VE ÂMÂ OLANLAR İÇİN ÖRNEĞİ KOOPERATİFÇE VERİLEN NOTERDEN VEKALETNAME