Başvuru İşlemleri

Aşağıda belirtilen evraklarla kooperatife müracaat etmeniz halinde kredi talebiniz değerlendirilecektir.

Kooperatif kredi limiti Esnaf kefalet kooperatiflerinin risk grubuna göre 200.000,00 ₺ ‘na kadardır. İsteyen ortak limiti dahilinde kredi talep edebilir. Kredi faiz oranı yüzde 6 ‘dır. Kredi talebi kooperatifçe onaylanmasından sonra bankaca da istihbaratı yapılır. Uygun olması halinde kredi kullandırılır.

KREDİ İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER :

1- Nüfus Cüzdanı Arkalı Önlü Fotokopisi
2- Vergi Levhası
3- Esnaf Sicil Tasdiknamesi
4- Oda Kayıt Belgesi
5- İkametgah Belgesi
6- 3 Adet Vesikalık Fotoğraf

MUHASEBEDEN GETİRİLECEK EVRAKLAR :

1- Son Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
2- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (Son Yıla Ait Bilanço , Mizan , Kar – Zarar)
3- Tahakkuk Fişleri (Son Dönem Geçici ve Yıllık Gelir Vergi Beyannamelerine Ait)
4- Faal Mükellef Belgesi (Vergi Dairesinden Onaylı)

İPOTEK GÖSTERİLECEK İSE :

1- Tapunun Aslı
2- Tapunun Emlak Beyan Dökümü (Belediyeden)
3- Takyidat (Durum) Belgesi (Tapudan)
4- Yapı Kullanım İzin Belgesi
5- Dask ve Sigorta Belgeleri
6- Tapu Sahibi ve Eşinin Nüfus Cüzdanları’nın Arkalı Önlü Fotokopisi
7- Tapu Sahibi ve Eşinin İkametgah Belgesi (Aslı)

TİCARİ PLAKALI (S,T) ARAÇ REHİN EDİLECEK İSE :

1- Ruhsat
2- Trafik Sigortası
3- Kasko
4- Ruhsat Sahibi ve Eşinin Nüfus Cüzdanları’nın Arkalı Önlü Fotokopisi
5- Ruhsat Sahibi ve Eşinin İkametgah Belgesi (Aslı)

KOOPERATİFÇE GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜNDE ESNAF, MEMUR VEYA ÇALIŞAN KEFİL İSTENİRSE :

1- Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
2- İkametgah Belgesi (Aslı)
3- Maaşında Haciz veya Kesinti Olmadığına Dair Yazı
4- Son Aya Ait Maaş Bordrosu
5- SGK Dökümü
6- Eğer Kefil Esnafsa Kredi Çeken Esnafın Getirdiği Bütün Evrakları Getirmek Zorunda

NOT :

1- 65 YAŞ ÜSTÜ OLANLAR İÇİN AKLİ MELEKELERİ YERİNDEDİR RAPORU
2- OKUMA YAZMA BİLMEYENLER VE ÂMÂ OLANLAR İÇİN ÖRNEĞİ KOOPERATİFÇE VERİLEN NOTERDEN VEKALETNAME