Kooperatif İşletme Kredilerinde 04 Kasım 2019 Tarihli Değişiklikler

Kooperatifimiz kefaletiyle kullandırılan İşletme Kredileri’nde bazı değişiklikler meydana gelmiştir, esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulur;

a) 04 Kasım 2019 tarihinden önce kullandırılan kredilerin kalan taksitleri de dahil olmak üzere tüm kredilerin faiz oranı yıllık %6 olmuştur.

b) 04 Kasım 2019 tarihinden önce kullandırılan kredilerin kalan taksitleri de dahil olmak üzere tüm kredilerin banka faiz oranı yıllık %1 olmuştur.