Kooperatif İşletme Kredilerinde 25 Mart 2020 Tarihli Değişiklikler

Kooperatifimiz kefaletiyle kullandırılan İşletme Kredileri’nde bazı değişiklikler meydana gelmiştir, esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulur;

a) 04 Kasım 2019 tarihinden önce kullandırılan kredilerin kalan taksitleri de dahil olmak üzere faiz oranı daha önce yıllık %6 iken %5 olarak güncelleme olmuştur.

b) Bahsi geçen faiz değişikliği nedeniyle 06.01.2020 ile 23.03.2020 tarihleri arasında bankaca %6 ile tahsil edilen kredi taksitlerinin %5 ile olan faiz farkı Halkbankası tarafından esnaf sanatkarlarımızın hesabına iade edilecektir.

c) 06.01.2020 tarihinden sonra %4,5 faiz oranı ile kredi çeken esnaf ve sanatkarlarımız için bu iade işlemi geçerli değildir.