Kooperatif İşletme Kredilerinde 06 Ocak 2020 Tarihli Değişiklikler

Kooperatifimiz kefaletiyle kullandırılan İşletme Kredileri’nde bazı değişiklikler meydana gelmiştir, esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulur;

a) 06 Ocak 2020 tarihinden sonra çekilecek kredilerin faiz oranı %6’dan %4,5’a düşürülmüştür. Ayrıca yine bu tarihten sonra çekilecek kredilerin BLOKE SERMAYE oranı %3’ten %2’ye, kooperatif tarafından alınan MASRAF KARŞILIĞI oranı ise %1,5’tan %1,25’e düşürülmüştür.

b) 06 Ocak 2020 tarihinden önce çekilen tüm kredilerin faiz oranı %6 olarak devam etmektedir.