Ahiname Dergisi 12. Sayısı Yayında

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan AHİNAME isimli derginin 12. sayısını BURADAN indirebilirsiniz. Aşağıda ise Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Sayın Necmettin ERKAN’ın Takdim yazısı bulunmaktadır.

İnsanı merkeze koyan, insanları hem dünya hem ahiret ha- yatı için hazırlamayı amaçlayan Ahilik, bu özelliğiyle Türk-İs- lam dünyasında dayanışmacı bir anlayışın gelişmesini sağ- lamıştır. Zengin ile fakir, üretici ile tüketici, emek ile sermaye, millet ile devlet arasında iyi münasebetler kurarak herkesin huzur ve dayanışma içinde yaşamasını sağlamak Ahilik an- layışının başta gelen gayesi olmuştur.

Tüm dünyayı etkisi altına alarak, başta ticaret hayatı olmak üzere, toplumun her kesimini önemli ölçüde etkileyen Ko- ronavirüs salgınının, esnaf ve sanatkârlarımızın önemli bir kısmının iş ve kazançları üzerinde de olumsuz etkileri oldu. Ahilik değer ve ilkelerini kendine rehber edinen bakanlığımız, Ahilikteki dayanışma ve yardımlaşma kültürünün bir gereği olarak bu süreçte ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde, pandemiden etkilenen esnaf ve sanatkâr- larımızın daima yanında oldu.n olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Aralık 2020 tari- hinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada ifade ettiği üzere, Covid-19 sal- gınına yönelik alınan tedbirler nedeniyle gelir kaybına uğ- rayan esnaf ve sanatkârlara yönelik hibe desteği vermeye başladık. Ahiname Dergimizin 12’nci sayısında; Esnaf, Sanat- kârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü olarak titizlikle yü- rüttüğümüz çalışmaların sonucunda verilmeye başlanan söz konusu desteklere ilişkin habere geniş yer ayırdık.

Öte yandan, bu sayıda; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay- yip Erdoğan’ın kamuoyuna açıkladığı Milli Uzay Programı’na, Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan başkanlığında gerçekleştiri- len Ticaret Bakanlığının 18’inci İstişare Toplantısına, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir ilimizin Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin ardından Sayın Bakanımızın ilçeye gerçek- leştirdiği inceleme ziyaretine, Kooperatiflerin Desteklen- mesi(KOOP-DES) Programı kapsamında kooperatiflerimize sağladığımız desteklere, Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında Türkiye’nin dört bir yanını dolaşan Koo- peratifçilik Otobüsüne, gelir kaybına uğrayana ticaret erba- bına sağlanan vergi ve kredilerinin ertelenmelerine ve esnaf, sanatkâr ile kooperatiflerimize ilişkin diğer birçok habere de bu sayımızda geniş yer verdik.

Haberlerin yanı sıra, Ahiname Dergisi’nin her sayısında oldu- ğu gibi değerleri akademisyenlerimizce kaleme alınan Ahi- lik konulu makaleler ve ticaret dünyasına dair birçok alanda okuyucuları bilgilendirmek amacıyla Bakanlığımız çalışanla- rının hazırladığı makaleler bu sayıda da geniş yer tutuyor.

Ahiname Dergisi’nin her sayısında bir şehrimizi tanıttığımız; o şehri tarih, el sanatları, ekonomi, kültür ve sanat gibi birçok yönden ele aldığımız Tarih, Kültür ve Sanat bölümünde ise bu sayıda geniş kültürel yelpazesiyle hoşgörü ve ahengin bir simgesi olan Mardin ilimizin tanıtımı yer alıyor.

Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli’nin “Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir.” sözünü kendimize düstur edinerek yürüttüğümüz çalışmalardan bir tanesi olan Ahiname Dergisi’nin 12’nci sa- yısının okuyucularına fayda sağlamasını temenni ediyor, bu sayının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.