Kredi Çeşitleri

  • İşletme Kredisi

Krediden Yararlanabilecekler: Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.

Kredinin Kullandırılışı: Esnaf-Sanatkarların ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması için kullandırılır.

Kredi Teminatı: Kooperatif kefaleti , ipotek, t plakalı veya s plakalı araç rehini.

Kredi Limiti : 200.000 ,00 ₺  (Kooperatif Risk Durumuna Göre)

Kredi Faiz Oranı :  %5 (1 Yıl Vadeli Kredi İçin %4)