Kooperatif Takibindeki Borçların Yapılandırılması

Merkez Birliğimiz TESKOMB’un 17.03.2021 tarihli MUGM-106/0337 sayılı 2021/07 numaralı genelgesi ile Bölge Birliğimizin 18.03.2021 tarihli 2021/65 sayılı yazısına istinaden Kooperatifimiz takibine intikal etmiş ve/veya icra işlemleri uygulanmış kredi taksitlerinde aşağıdaki şartlarda yapılandırma ve 2020 yılında yapılan yapılandırma ile ilgili 6 aylık erteleme söz konusudur;

TAKİP VE İCRA BORÇLARININ YAPILANDIRMA

  • Daha önce yapılandırması bozulmuş olanlar dahil, kredi borcu 1 Mart 2021 tarihinden önce Kooperatifimiz takibine intikal eden ortakların Kooperatifimize başvurmaları halinde, asıl alacak tutarına yani Bankaca Kooperatif blokeli ve/veya mevduat hesaplarından alınan tutarlar (anapara+banka faizi+banka gecikme faizi+bsmv) ile varsa icra ve sair masraflara ;
    • Defaten (peşin) ödeme başvurusunda hiçbir gecikme faizi hesabı yapılmadan tahsilat sağlanacak,
    • Taksitlendirme başvurusunda ise azami 18 ay taksit imkanı sağlanarak bahsi geçen asıl alacak üzerine %10 basit faiz hesabıyla taksitlere bölünecek ve ilk taksit peşin tahsil edilecek,
  • Hakkında icra takibi yapılmış olanların rehinli ve/veya haczedilen menkul ve/veya gayrimenkullerinin satışı istenmiş ve/veya bu aşamaya gelinmiş ise ya da borca karşılık araçlarında yakalama gerçekleşmiş ise bu durumda kooperatif takibinde bulunan tutarının en az %20si defaten tahsil edilecek, kalan kısmı ise ortağın talebine göre ve icra nezdinde taahhüt almak kaydıyla 18 aya kadar taksitlendirilebilecektir. Bu şekilde borcu yapılandırılan ortakların menkul ve/veya gayrimenkullerinin satış işlemlerinden vazgeçilerek haciz işlemi durdurulacak, araçlarında yakalama bulunan ortakların yakalama işlemi kaldırılacaktır.
  • Taksitlendirme yapılan alacaklarda üç taksit üst üste ödenmediği takdirde yapılandırma işlemi iptal edilecek ve yapılandırma kapsamı dışında mevcut uygulama dahilinde devam edilecektir.

YAPILANDIRMA TAKSİTİ ERTELEME

13 Temmuz 2020 tarihinde uygulamaya konulan yapılandırma kapsamında borçları taksitlendirilenlerin, talepte bulunmaları halinde taksitleri (vadesi geçmiş olanlar dahil) faizsiz olarak (taksit tutarları değişmeyecek) 6 ay süreyle ötelenecektir.

Örneğin 20 Ocak 2021 tarihinde vadesi geçmiş olan bir yapılandırma taksiti ertelendiğinde 20 Temmuz 20201 tarihinde ödenecektir. Kalan diğer taksitlerde aynı şekilde ötelenecektir.

Erteleme isteyen ortaklarımız başvuru yapmak zorundadır.