Kooperatif İşletme Kredilerinde 23 Ekim 2019 Tarihli Değişiklikler

Kooperatifimiz kefaletiyle kullandırılan İşletme Kredileri’nde bazı değişiklikler meydana gelmiştir, esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulur;

a) 23 Ekim 2019 tarihinden sonraki kredilerde geri ödeme vadesi tekrar 5 yıl olmuştur.

b) Aylık ve 3 aylık kredi geri ödeme dönemlerine ayrıca 6 aylık dönem de eklenmiştir. Bundan sonra 6 aylık dönemler halinde de taksitlendirme yapılabilinecektir.