İcrada ve Takipte Bulunan Borçların Yapılandırılması

15 Temmuz hain darbe girişimi can ve mal kayıplarımız yanında ekonomimizi de olumsuz yönde etkilemiştir. Maliye Bakanımız Sayın Naci AĞBAL medyaya yaptığı açıklamalarda bu zararın 60 Milyar ₺ olduğunu ifade etmiştir. TESKOMB her zaman olduğu gibi bu sıkıntılı günlerinde de esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olacaktır.

Bu anlayış çerçevesinde 31 Temmuz 2017 tarihinden önce (bu tarih dahil) kredi borcu kooperatif takibine intikal eden ortakların 29 Eylül 2017 tarihine kadar kooperatife başvurmaları ve yapılandırma talebinde bulunmaları halinde kooperatif takibindeki asıl alacak tutarına (bankaca kooperatif blokeli ve/veya mevduat hesaplarından alınan tutarlar ile varsa icra ve sair masraflar) hiçbir gecikme faizi eklenmeyerek, defaten ödenmesi halinde faizsiz, 12 ay taksitle ödenmesi halinde %8 yapılandırma faizi, 24 ay taksitle ödenmesi halinde yıllık %12 yapılandırma faizi üzerinden taksitlendirilecek ve ilk taksit peşinen alınarak esnaf ve sanatkarlarımıza borçlarını ödemesi hususunda yardımcı olunacaktır.

Hakkında icra takibi yapılmış olanların rehinli ve haczedilen menkul ve/veya gayrimenkullerinin satışı istenmiş veya bu aşamaya gelinmiş ise ya da borca karşılık araçlarında yakalama gerçekleşmiş ise asıl borcun en az %50’si defaten ödenerek esnaf ve sanatkarların isteğine göre 24 aya kadar taksitlendirilebilecektir.

2016 yılında yapılan yapılandırma kapsamında borcu yapılandırılan ve halen taksit ödemeleri devam edenlerin bu borçları tekrar yapılandırılmayacaktır. Ancak 2016 yılında borcu yapılandırılan ve şartları ihlal ederek yapılandırması bozulmuş olanların talepte bulunmaları halinde bu düzenleme kapsamında borçları yeniden yapılandırılacaktır.

15 Temmuz Şehit ve Gazilerimiz ile 1 ve 2. derece yakınlarının (çocukları, anne ve babaları, kardeşleri, torunları, büyükanne ve büyükbabaları) asıl alacak tutarını oluşturan borçlarına hiçbir yapılandırma faizi eklenmeden 48 aya kadar taksitlendirme yapılacaktır.