Esnaf Kefalet Kredileri Hk.

tesk08.04.2013 tarih, 28612 sayılı resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yasaya göre Kefalet Koop.Kredi faiz oranları yıılık  %6 oranına düşürülmüştür.